INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-09-10 10:39:21 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-09-09 10:26:14 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

2014-08-12 13:18:30 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-26 08:17:59 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, nazwa stanowiska pracy : Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-02-24 10:06:49 Ogłoszenia o naborze

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, na stanowisko: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej

2014-02-06 15:15:00 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-01-31 12:18:21 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Złota”. więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-01-31 07:58:54 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota”. więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2014-01-16 18:54:04 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

2012-09-28 09:54:07 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO :
pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota. więcej»