OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2021-12-15 12:30:00 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-07-30 13:44:50 Ogłoszenia o naborze

referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+ ) więcej»

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2021-07-30 09:00:59 Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Program Rodzina 500+ ) więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: referent ds. świadczenia wychowawczego (500+)

2021-07-15 12:23:04 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu... więcej»

Wyniki naboru

2021-06-10 08:46:54 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2021-06-07 20:00:01 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Wyniki naboru

2021-06-02 11:34:01 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu więcej»

Wyniki naboru

2021-06-01 10:27:48 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu... więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2021-05-31 14:12:01 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

2021-05-24 14:19:18 Ogłoszenia o naborze

DS. CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ORAZ CEIDG W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ
więcej»