Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (Program Rodzina 500+)

2016-04-26 09:01:59 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu więcej»

Informacje o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

2016-04-20 10:28:54 Ogłoszenia o naborze

Informacje o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami więcej»

Lista kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej

2016-04-18 13:45:42 Ogłoszenia o naborze

Lista kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

2016-04-15 12:50:15 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016

2016-04-04 13:32:54 Ogłoszenia o naborze

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2016-04-04 13:19:39 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie Kierownika
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie
naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Program Rodzina 500+ )
więcej»

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy w Złotej

2016-03-31 08:40:54 Ogłoszenia o naborze

(załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Złota Nr 21/2016 z 31 marca 2016r.).
Ogłoszenie Wójta Gminy Złota z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze stanowisko ds ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2015-10-29 08:01:59 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015

2015-10-23 09:27:13 Ogłoszenia o naborze

więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015

2015-10-01 11:49:06 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»