Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-05-31 19:50:23
Wygasł: 2012-06-15

Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Złota

Opublikowany: 2012-05-30 14:05:45
Wygasł: 2012-06-12

Dostawa i montaż okien w obiektach Zamawiającego: 1) Dom Nauczyciela w Miernowie 2) Remiza OSP w Kostrzeszynie 3) Remiza OSP w Stawiszycach

Opublikowany: 2012-05-14 14:34:44
Wygasł: 2012-05-23

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne do 31-12-2014 r.

Opublikowany: 2012-04-13 09:25:54
Wygasł: 2012-04-30

Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez „Strugę” na długości 261 mb od km 0+009 do km 0+270

UWAGA POPRAWIONE SIWZ

Opublikowany: 2012-04-13 09:22:06
Wygasł: 2012-04-30

Przebudowa drogi gminnej Nr 402010 T łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002 na dł. 920 mb. od km 0+000 do km 0+920

Opublikowany: 2012-03-02 14:14:36
Wygasł: 2012-03-20

Przebudowa drogi gminnej Nr 402031 T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 dł. 125 mb

Opublikowany: 2012-03-02 12:59:40
Wygasł: 2012-03-20

Przebudowa drogi gminnej Nr 402003 T Złota – Pełczyska od km 1+027 do km 1+757 dł. 730 mb.

Opublikowany: 2012-01-19 10:49:56
Wygasł: 2012-02-09

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

UWAGA OFERENCI: poprawiona została Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Opublikowany: 2012-01-04 12:40:54
Wygasł: 2012-02-10

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2011-12-28 10:21:05
Wygasł: 2012-01-03

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZŁOTEJ.

UWAGA POPRAWIONA SPECYFIKACJA

Opublikowany: 2011-12-28 10:16:43
Wygasł: 2012-01-05

Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2012.

Opublikowany: 2011-11-25 10:03:06
Wygasł: 2011-12-05

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.439.994,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Opublikowany: 2011-10-21 12:27:15
Wygasł: 2011-11-21

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2011-09-22 14:52:09
Wygasł: 2011-10-03

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu

Opublikowany: 2011-09-22 14:48:19
Wygasł: 2011-10-03

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie

Opublikowany: 2011-09-22 14:42:54
Wygasł: 2011-10-03

Zakup i sukcesywna dostawa  Węgla i Ekogroszku  do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2011/2012

Opublikowany: 2011-09-02 13:52:31
Wygasł: 2011-09-12

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej

Opublikowany: 2011-08-08 10:26:53
Wygasł: 2011-08-18

Kompleksowa usługa związana zatrudnienie nauczycieli, opiekunów, koordynatorów oraz specjalistę ds. monitoringu i promocji w ramach projektów POKL Gimnazjum równych szans, Małe kroki - duży sukces Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze oraz Nasze przedszkole szansą na dobry start

Opublikowany: 2011-06-22 12:40:31
Wygasł: 2011-06-30

ZAPYTANIE CENOWE – TRANSPORT KRUSZYWA NA DROGI

Opublikowany: 2011-04-29 14:24:44
Wygasł: 2011-05-16

Przebudowa drogi gminnej Złota - Pełczyska od km 0+120 do km 1+000 dł. 880 mb.


znalezionych: 232 na 12 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>