ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-09-07 12:42:32 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zakup i sukcesywna dostawa opału z dowozem do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, ul. Parkowa 4., w sezonie grzewczym 2022/2023 więcej»

Wykaz nieruchomości

2022-09-07 10:38:12 Ogłoszenia

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom
więcej»

Postanowienie

2022-09-06 08:59:27 Aktualnosci

Na podstawie art. 113 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego — dalej Kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 735 z pózn.zm.), Wójt Gminy Złota więcej»

Informacja o wyniku rokowań

2022-08-31 11:29:23 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota więcej»

Sesja Rady Gminy

2022-08-30 10:48:11 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 6 września 2022 r. o godz. 10-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Informacje o wyniku

2022-08-22 14:18:35 Zaproszenia, zapytania ofertowe

...... więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych...

2022-08-09 12:41:09 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.. więcej»

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

2022-06-15 11:02:52 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2022-05-26 11:17:49 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających więcej»

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy

2022-05-25 08:55:07 Sesje

Porządek obrad więcej»