OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2016-04-04 13:19:39 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie Kierownika
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie
naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Program Rodzina 500+ )
więcej»

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy w Złotej

2016-03-31 08:40:54 Ogłoszenia o naborze

(załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Złota Nr 21/2016 z 31 marca 2016r.).
Ogłoszenie Wójta Gminy Złota z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze stanowisko ds ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających

2016-03-21 11:46:08 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2015-10-29 08:01:59 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015

2015-10-23 09:27:13 Ogłoszenia o naborze

więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015

2015-10-01 11:49:06 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej

2015-09-28 14:42:31 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej. więcej»

LISTA KANDYDATÓW stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej (wyniki testu)

2015-09-24 13:30:47 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku testu sprawdzającego z zakresu ustawy O samorządzie gminnym na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się kandydatki ,które uzyskały 12 punktów: więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancclarii Urzędu Gminy w Złotej

2015-09-22 14:33:54 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu: więcej»

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej

2015-09-07 09:03:37 Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej. Ogłoszenie Wójta Gminy Złota z dnia 08 września2015 roku w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej. więcej»