ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-31 13:00:02 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: „Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych". więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-31 12:53:33 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający: Gmina Złota
2. Przedmiot zamówienia:
Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota

kod CPV – 79900000-3 różne usługi branżowe i podobne
79971000-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze,
79971200-3 – usługi zszywania ksiąg więcej»

Ogłoszenie

2019-10-10 15:06:07 Ogłoszenia

WÓJTA GMINY ZŁOTA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r
więcej»

Informacja

2019-10-08 11:44:47 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota
działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje,
więcej»

OBWIESZCZENIE

2019-09-27 10:46:45 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2019-09-27 10:26:57 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY więcej»

Nabór na stanowisko

2019-09-24 08:17:18 Ogłoszenia o naborze

Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej więcej»

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2019-09-23 10:28:10 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Rehabilitacja ruchowa z udziałem rehabilitanta

2019-09-19 08:23:35 Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
2. Przedmiot zamówienia: Rehabilitacja ruchowa z udziałem rehabilitanta
więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zajęcia florystyczno-artystyczne

2019-09-19 08:22:43 Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
2. Przedmiot zamówienia: Zajęcia florystyczno-artystyczne
więcej»