Nabór kandydatów na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY

2019-09-03 12:05:11 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY więcej»

Zawiadomienie

2019-08-26 15:41:09 Aktualnosci

ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 61 § 4 KPA (tekst jednolity Dz.U.z 2018 rpoz. 1945 z późn.zm.)oraz art. 53ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (tj.Dz.Uz 2018r ,poz. 1945 z późn.zm.) Urząd Gminy w Złotej zawiadamia mieszkańców, że dnia 2019.08.06 zostało wszczęte na wniosek Gminy Złota ,ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota. więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-26 14:50:47 Aktualnosci

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków


UWAGA ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - remont Miernów

2019-08-26 14:46:21 Aktualnosci

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. więcej»

Zawiadomonie Złota Lubowiec

2019-08-12 12:24:48 Aktualnosci

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej»

Zawiadomonie Rudawa

2019-08-12 12:24:02 Aktualnosci

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-09 10:14:07 Ogłoszenia

Zamawiający: Gmina Złota
Przedmiot zamówienia: Remont rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej Nr 402013T
Kostrzeszyn Górki Kostrzeszyńskie od km 0+000 do km 1+880 więcej»

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ...

2019-07-26 12:21:15 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”. więcej»

Obwieszczenie dot. wyborów do Izb Rolniczych 09.07.2019r.

2019-07-10 10:04:39 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. wyborów do Izb Rolniczych 09.07.2019r. więcej»

Obwieszczenie

2019-07-09 10:42:17 Obwieszczenia

Obwieszczenie OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTEJ z dnia 5 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej więcej»