Wyniki postępowania

2021-12-16 10:16:17 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.. więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2021-12-15 12:30:00 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-12-01 10:19:42 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających

2021-12-01 09:59:05 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Sesja Rady Gminy Złota - zaproszenie

2021-11-22 13:09:30 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-11-18 10:17:39 Aktualnosci

W ROZWINIĘCIU.... więcej»

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-11-18 10:16:04 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacja o wynikach postępowania Nieprowice- Zagość

2021-11-04 10:12:41 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

Sesja nadzwyczajna - porządek

2021-11-03 14:08:21 Sesje

Na podstawie art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 1372 ze zm.), Wójt Gminy Złota wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Proponowana data tj. 8 listopada 2021 r. godz. 1300 w sali GBP w Złotej. więcej»

Wykaz nieruchomości

2021-10-26 10:30:06 Ogłoszenia

w rozwinięciu więcej»