Ogłoszenie

2007-07-20 08:19:13 Ogłoszenia

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2007 ROKU więcej»

Sesja Rady Gminy - Zaproszenie (15.06.2007r.)

2007-06-13 14:15:59 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 15 czerwiec 2007 r. o godz. 10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Sesja Rady Gminy Złota - Zaproszenie

2007-03-14 09:38:49 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 19 marca 2007 r. o godz. 1000 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Aktualności z gminy Złota

2007-03-05 13:43:18 Ogłoszenia

Informujemy, że aktualności z gminy Złota ukazują się na bieżąco na stronie Urzędu Gminy Złota pod adresem www.gminazlota.pl więcej»

Opłata skarbowa - numer konta bankowego

2006-12-22 09:47:56 Ogłoszenia

Podajemy numer konta bankowego na które należy wpłacać opłaty skarbowe od 1 stycznia 2007 roku.

Bank Spółdzielczy w Pińczowie o/Złota
49 850900022004 4000 0404 0001 więcej»

Sesja Nowej Rady Gminy

2006-11-23 08:04:15 Sesje

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj.-Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zwołuję Sesję Rady Gminy Złota na dzień 24 listopada 2006 r. godz. 1400 w świetlicy Urzędu Gminy. więcej»

Sesja Rady Gminy

2006-10-23 09:10:12 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 października 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

I - część – godz.10:00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
4. Podjęcie uchwał
a. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
b. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złota.
c. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.
7. Zmiany w budżecie.
8. Informacja Przewodniczącego Rady za okres kadencji.
9. Informacja Wójta za okres kadencji.
10. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

II – część – godz. 13:00
1. Uroczystość otwarcia OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTEJ

Przewodniczący Rada Gminy
Włodzimierza Mlaskawa więcej»

Gminna Komisja Wyborcza w Złotej

2006-10-05 08:26:13 Aktualnosci

Gminna Komisja Wyborcza w Złotej.

Skład komisji:

1. Jarosław Nowak - Przewodniczący
2. Jan Żak - Zastępca Przewodniczącego
3. Mirosława Bochniak
4. Barbara Wypych
5. Rafał Nowak
6. Stanisław Steckiewicz
7. Jolanta Fichtel więcej»

Sesja Rady Gminy

2006-09-11 14:58:07 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 12 września 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Sesja Rady Gminy Złota

2006-04-21 10:26:49 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 25 kwietnia 2006 r. o godz. 1200 w Szkole Podstawowej w Złotej . więcej»