INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2015-10-29 08:01:59 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015

2015-10-23 09:27:13 Ogłoszenia o naborze

więcej»

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015

2015-10-01 11:49:06 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej

2015-09-28 14:42:31 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej. więcej»

LISTA KANDYDATÓW stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej (wyniki testu)

2015-09-24 13:30:47 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku testu sprawdzającego z zakresu ustawy O samorządzie gminnym na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się kandydatki ,które uzyskały 12 punktów: więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancclarii Urzędu Gminy w Złotej

2015-09-22 14:33:54 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu: więcej»

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej

2015-09-07 09:03:37 Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych - obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej. Ogłoszenie Wójta Gminy Złota z dnia 08 września2015 roku w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze obsługa sekretariatu i kancelarii Urzędu Gminy w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2015-08-28 12:09:24 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2015-08-27 13:48:29 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 więcej»

Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania trzech budynków gospodarczych na budynki inwentarskie do hodowli trzody chlewnej

2015-08-10 10:27:34 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcia pn: Zmianie sposobu użytkowania trzech budynków gospodarczych na budynki inwentarskie do hodowli trzody chlewnej w systemie ściółkowym o łącznej obsadzie 208,6 DPJ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nieprowicach ... więcej»