Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - Ciepłe Mieszkanie

2024-06-20 12:03:40 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej

2024-06-19 11:56:53 Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r więcej»

Obwieszczenie - Niegosławice

2024-06-14 12:15:48 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku gospodarczego wraz z rampą rozładunkową na działce 142/7 w Niegosławicach. więcej»

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

2024-06-14 08:52:14 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania

2024-06-13 14:14:03 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej»

Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej zakładu, za rok 2023.

2024-06-03 13:50:04 Aktualnosci

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej, przedstawia Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej zakładu, za rok 2023. więcej»

Decyzja GPI-I-6730.5.24 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”

2024-05-29 10:45:19 Aktualnosci

Decyzja GPI-I-6730.5.24 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej” więcej»

Decyzja uchylająca GPI-I-6730.9.23 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”

2024-05-29 10:44:38 Ogłoszenia

Decyzja uchylająca GPI-I-6730.9.23 dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej” więcej»

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

2024-05-28 09:45:35 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 4 czerwiec 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2024-05-27 13:43:12 Ogłoszenia

Decyzja znak: K.RZT.70.42.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota,na okres 3 lat. więcej»