OBWIESZCZENIE

2020-05-27 11:20:19 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Porządek Sesji Rady Gminy

2020-05-25 14:24:12 Sesje

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2020-05-25 12:33:05 Sesje

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-04-27 10:28:37 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2020 r,poz.256 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr 1534 w m. Chroberz gm. Złota . więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-04-22 12:23:15 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-04-16 09:57:50 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacje Komisarzy Wyborczych o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

2020-04-16 08:39:38 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

2020-04-09 15:22:45 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Oświadczenia

2020-04-01 14:24:16 Ogłoszenia

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej

2020-04-01 14:17:46 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»