Zawiadomienie

2021-02-09 10:51:28 Ogłoszenia

.... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-02-04 14:16:08 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Chrobrzu utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-02-04 14:14:35 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Zaproszenie do złożenia ofert

2021-02-03 09:29:46 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 09:56:25 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-01-29 12:14:47 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-01-29 10:52:56 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-01-29 10:52:30 Ogłoszenia o naborze

.... więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2021-01-29 08:34:01 Ogłoszenia o naborze

Więcej... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-01-15 12:45:04 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu... więcej»