Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2022-03-04 15:12:09 Ogłoszenia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.


Wójt Gminy Złota


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego więcej»

Zaproszenie na sesję

2022-02-22 10:31:09 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 lutego 2022 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Obwieszczenie

2022-02-15 11:06:10 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2022-02-14 19:11:19 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

Uchwała nr. 243/2022

2022-02-03 15:19:50 Aktualnosci

w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Pełczyskach - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-02-01 14:22:40 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli...

2022-01-31 10:44:54 Aktualnosci

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2022/2023 więcej»

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 19.01.2022 r. na zadanie

2022-01-28 13:12:20 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego cenowego rozeznania rynku w celu wyboru Wykonawcy/Dostawcy

2022-01-28 13:10:52 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

Porządek Sesji Rady Gminy Złota

2022-01-26 09:58:23 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»