Nabór kandydatów na stanowisko pracy: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

2021-01-11 12:22:59 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-01-05 11:18:04 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-12-31 09:29:23 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Wójt Gminy Złota informuje

2020-12-22 10:43:53 Ogłoszenia

... więcej»

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Gminie Złota utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2020-12-15 09:21:37 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.. więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach

2020-12-08 09:09:43 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020, poz. 293, ze zm.) zawiadamiam, więcej»

Sesja Rady Gminy - porządek obrad

2020-12-02 08:46:03 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się więcej»

Informacja

2020-11-09 11:50:27 Aktualnosci

Więcej w rozwinięciu więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty (ZO)

2020-10-08 15:18:53 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający:
Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”

Odpowiedzi do pytań w rozwinięciu

Protokół z szacowania cenowego - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota
więcej»

Zawiadomienie

2020-09-22 10:23:24 Aktualnosci

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu. więcej»