Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. czystości i porządku na terenie gminy oraz CEiDG w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Złotej

2021-05-10 15:12:06 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu. więcej»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obronnych ,OC i Obsługi Rady Gminy w Referacie USC

2021-05-10 15:04:17 Ogłoszenia o naborze

Więcej... więcej»

Obwieszczenie

2021-05-07 10:36:25 Obwieszczenia

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Kielcach więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-05-02 10:29:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie -kwalifikacja wojskowa

2021-04-28 08:39:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-04-21 09:15:30 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-04-21 09:14:41 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Raport diagnostyczny - Partnerstwo PONIDZIE

2021-04-14 11:35:12 Aktualnosci

... więcej»

INFORMACJA o wyniku postępowania

2021-04-12 14:03:02 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-04-01 09:24:17 Obwieszczenia

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. więcej»