Wybory ławników do sądów powszechnych

2015-06-19 10:47:23 Ogłoszenia o naborze

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję

od 2016 r. do 2019 r. więcej»

Obwieszczenie

2014-12-16 12:27:29 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:58:56 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:56:25 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej»

Komunikat

2014-10-17 21:34:12 Aktualnosci

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTEJ z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej»

Ogłoszenie

2014-10-16 13:21:02 Ogłoszenia

ZŁOTA, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

OGŁOSZENIE

NA POSTAWIE ART.182 §7 KODEKSU WYBORCZEGO UPRZEJMIE ZAWIADAMIA SIĘ , ŻE W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2014r. O GODZINIE 13.00 W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ (świetlica) ODBĘDZIE SIĘ PUBLICZNE LOSOWANIE DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

WÓJT GMINY ZŁOTA
(-)TADEUSZ SUŁEK więcej»

Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

2014-10-15 11:43:59 Obwieszczenia

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-09-10 10:39:21 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-09-09 10:26:14 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 więcej»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-08-25 09:08:30 Aktualnosci

Zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2014 r dokonano w trybie zamówienia z wolnej ręki wyboru wykonawcy zadania więcej»