LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2021-01-29 08:34:01 Ogłoszenia o naborze

Więcej... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-01-15 12:45:04 Ogłoszenia o naborze

W rozwinięciu... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik Klubu Senior + w Chrobrzu utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-01-15 12:41:58 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

2021-01-11 12:22:59 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-01-05 11:18:04 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-12-31 09:29:23 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

Wójt Gminy Złota informuje

2020-12-22 10:43:53 Ogłoszenia

... więcej»

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Gminie Złota utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2020-12-15 09:21:37 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.. więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach

2020-12-08 09:09:43 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020, poz. 293, ze zm.) zawiadamiam, więcej»

Sesja Rady Gminy - porządek obrad

2020-12-02 08:46:03 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się więcej»