Informacja o wyniku rokowań

2022-08-31 11:29:23 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota więcej»

Sesja Rady Gminy

2022-08-30 10:48:11 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 6 września 2022 r. o godz. 10-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Informacje o wyniku

2022-08-22 14:18:35 Zaproszenia, zapytania ofertowe

...... więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych...

2022-08-09 12:41:09 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.. więcej»

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

2022-06-15 11:02:52 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2022-05-26 11:17:49 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających więcej»

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy

2022-05-25 08:55:07 Sesje

Porządek obrad więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2022-05-23 13:06:09 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu.... więcej»

Sesja nadzwyczajna

2022-04-21 08:50:04 Sesje

Sesja nadzwyczajna 22 kwietnia  2022 r. godz. 9: 00 w sali GBP w Złotej. więcej»

Ogłoszenie

2022-04-05 11:16:31 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2021 r,poz.735 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego S-1 za wodą w otworach kredy górnej celem przekształcenia w studnie głębinową o wydajności 20m3 dla potrzeb nawadniania upraw na działce nr 532 w miejscowości Pełczyska gm. Złota projektowanego do realizacji przez Pana Sebastiana Dolińskiego . więcej»