ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2024-01-25 14:08:57 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi dojazdowej w miejscowości Chroberz na działce Nr 1071/5 więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2024-01-25 14:02:48 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w zakresie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2024 roku więcej»

Obwieszczenie

2024-01-23 12:16:44 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 §1 kpa ( tj.Dz.U.z 2023 r,poz.775 ze zm.) informuję , że dnia 23.01.2024 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPI-I-6220.1.23 dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chroberz, Rudawa, Nieprowice, Niegosławice i Złota, gmina Złota; modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotej, likwidacja obiektu oczyszczalni ścieków w Chrobrzu, gmina Złota, powiat pińczowski , woj. Świętokrzyskie.
więcej»

Obwieszczenie

2024-01-10 14:56:02 Obwieszczenia

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, "Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

2024-01-03 14:53:08 Aktualnosci

GPI-I-6220.2.23 z dn.03.01.2024 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, "Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" realizowanego w miejscowości Nieprowice. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-12-21 12:21:58 Aktualnosci

Na „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Złota w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-12-21 11:13:26 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Wykonywanie usługi na terenie gminy Złota polegającej na:
- odławianiu bezdomnych zwierząt, transporcie ich do schroniska dla zwierząt, bezterminowym zapewnieniu opieki i utrzymania w prowadzonym schronisku lub przekazaniu ich do adopcji
więcej»

Sesja Rady Gminy - porządek

2023-12-19 15:04:32 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 grudnia 2023 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Zapraszamy do konsultacji strategii terytorialnej Partnerstwa PONIDZIE

2023-12-18 15:21:15 Aktualnosci

Drodzy Mieszkańcy! Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją strategii terytorialnej Partnerstwa Ponidzie, które tworzą gminy: Imielno,
Jędrzejów, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Sobków, Pińczów, Wiślica, Złota oraz Powiat Pińczowski. Głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się ze strategią i zgłoszenie ewentualnych uwag na email:
inwestycje@gminazlota.pl lub pozostawienie informacji w sekretariacie Urzędu Gminy Złota - do 09.01.2024 r.
Zgłoszone opinie i uwagi zostaną starannie przeanalizowane.
więcej»

Komunikat Powiatowego Inspektora Budowlanego w Pińczowie

2023-12-05 09:41:17 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»