OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2022-02-14 19:11:19 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

Uchwała nr. 243/2022

2022-02-03 15:19:50 Aktualnosci

w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Pełczyskach - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-02-01 14:22:40 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli...

2022-01-31 10:44:54 Aktualnosci

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2022/2023 więcej»

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 19.01.2022 r. na zadanie

2022-01-28 13:12:20 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu więcej»

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego cenowego rozeznania rynku w celu wyboru Wykonawcy/Dostawcy

2022-01-28 13:10:52 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

Porządek Sesji Rady Gminy Złota

2022-01-26 09:58:23 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2022-01-19 13:17:34 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Wykonywanie usługi na terenie gminy Złota polegającej na:
- odławianiu bezdomnych zwierząt, transporcie ich do schroniska dla zwierząt, bezterminowym zapewnieniu opieki i utrzymania w prowadzonym schronisku lub przekazaniu ich do adopcji
więcej»

„Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Złota w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.”

2022-01-19 13:10:12 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129); a postępowanie przeprowadza się na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2022-01-13 14:17:54 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»