Transport wybory samorządowe - II tura

2024-04-19 11:36:49 Sesje

w rozwinięciu.... więcej»

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej

2024-03-27 13:10:55 Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej na terenie gminy Złota dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”.
więcej»

Porządek obrad

2024-03-26 09:26:59 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 marzec 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Ogłoszenie

2024-03-19 14:00:11 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Wykaz nieruchomości 07.03.2024 r.

2024-03-07 10:20:01 Aktualnosci

w rozwinięciu więcej»

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2024-03-06 13:36:57 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»

Wykaz

2024-03-05 10:43:13 Aktualnosci

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie 01.03.2024 r.

2024-03-05 10:07:46 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej GPI-I-6730.15.23 dotyczącej budowy żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, zbiornikiem na wody opadowe. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 341/5, 341/6, 341/4, 362/1. więcej»

Obwieszczenie 04.03.2024 r.

2024-03-05 09:42:48 Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz; 177 obręb 9 Rudawa; 170/1 obręb 6 Nieprowice; 441 obręb 5 Niegosławice; 334/2, 136 obręb Złota, gmina Złota. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2024-02-29 12:23:31 Aktualnosci

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.... więcej»