Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

2022-11-04 10:19:51 Ogłoszenia

Informujemy, iż Gmina Złota przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do 31.12.2022 r. więcej»

Trzeci przetarg ustny nieograniczony

2022-11-02 08:23:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota więcej»

Sesja - 27.10.2022 r.

2022-10-24 12:27:30 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota

2022-10-18 08:57:09 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacja o wyniku postepowania - opał

2022-09-28 10:12:12 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2022-09-13 09:34:44 Obwieszczenia

wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-09-07 12:42:32 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zakup i sukcesywna dostawa opału z dowozem do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, ul. Parkowa 4., w sezonie grzewczym 2022/2023 więcej»

Wykaz nieruchomości

2022-09-07 10:38:12 Ogłoszenia

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom
więcej»

Postanowienie

2022-09-06 08:59:27 Aktualnosci

Na podstawie art. 113 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego — dalej Kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 735 z pózn.zm.), Wójt Gminy Złota więcej»

Informacja o wyniku rokowań

2022-08-31 11:29:23 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota więcej»