Zawiadomienie

2022-11-16 09:22:15 Aktualnosci

o wszczęciu postępowania więcej»

OBWIESZCZENIE

2022-11-15 07:48:31 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. więcej»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2022-11-14 15:30:25 Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej. więcej»

Obwieszczenie

2022-11-09 12:54:26 Aktualnosci

Na podstawie art. 61, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, dalej Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), więcej»

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

2022-11-04 10:19:51 Ogłoszenia

Informujemy, iż Gmina Złota przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do 31.12.2022 r. więcej»

Trzeci przetarg ustny nieograniczony

2022-11-02 08:23:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota więcej»

Sesja - 27.10.2022 r.

2022-10-24 12:27:30 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota

2022-10-18 08:57:09 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacja o wyniku postepowania - opał

2022-09-28 10:12:12 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2022-09-13 09:34:44 Obwieszczenia

wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających więcej»