ZAWIADOMIENIE

2022-12-29 10:49:02 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Porządek Sesji Rady Gminy - 29.12.2022 r.

2022-12-27 09:24:58 Sesje

W rozwinięciu... więcej»

Zawiadomienie z 22.12.2022 r.

2022-12-22 09:50:08 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 105£ 1 KPA (tekst jednolity Dz. U z 2021 r ,poz.735 ze zm.) Urząd Gminy w Złotej zawiadamia , że został zgromadzony materiał dowodowy związany z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach nr ewid. 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz, działkach nr ewid. 177 obręb 9 Rudawa, działkach nr ewid. 170/1, 171 obręb 6, Nieprowice, działkach nr ewid. 410, 431 obręb 5 Niegosławice, w gminie Złota, o długości ok. 5070 mb. oraz działkach nr 363/13, 363/6 obręb nr 13 Złota więcej»

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po 01.01.2023 r.

2022-12-20 09:16:12 Aktualnosci

Informujemy, iż Gmina Złota przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. więcej»

Porządek Sesji Rady Gminy - 22.12.2022 r.

2022-12-19 08:48:11 Sesje

w rozwinięciu... więcej»

Wyniki naoboru

2022-12-01 10:47:29 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.. więcej»

ZAWIADOMIENIE

2022-11-30 14:12:33 Obwieszczenia

... więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2022-11-28 15:00:03 Ogłoszenia o naborze

DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTEJ W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ. więcej»

WYKAZ Nieruchomości Chroberz

2022-11-22 08:40:15 Obwieszczenia

WYKAZ
Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych sprzedaży bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
więcej»

WYKAZ Nieruchomości Złota

2022-11-22 08:40:08 Obwieszczenia

W Y K A Z
Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy więcej»