INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-04-21 09:15:30 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-04-21 09:14:41 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Raport diagnostyczny - Partnerstwo PONIDZIE

2021-04-14 11:35:12 Aktualnosci

... więcej»

INFORMACJA o wyniku postępowania

2021-04-12 14:03:02 Zaproszenia, zapytania ofertowe

... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-04-01 09:24:17 Obwieszczenia

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-03-23 10:29:31 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania w zakresie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2021 roku więcej»

Informacja

2021-03-11 13:16:13 Sesje

Zapraszamy na otwarte posiedzenie wspólnych Stałych Komisji Rady Gminy Złota, które odbędzie się 18.03.2021 o godz. 13:00 w Hali Sportowej przy ZPO w Złotej. więcej»

Porządek nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

2021-03-05 08:46:29 Sesje

... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-03-01 12:39:32 Ogłoszenia o naborze

... więcej»

Nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Chrobrzu utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

2021-03-01 12:37:57 Ogłoszenia o naborze

... więcej»