DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZŁOTA ZA 2019 ROK

2020-06-24 14:42:38 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2019. więcej»

Ogłoszenie

2020-06-19 11:03:51 Ogłoszenia

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570). więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-06-18 09:19:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

2020-06-17 08:35:40 Ogłoszenia

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych. Miejsce:Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej ul. Parkowa 8, 28-425 Złota. Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej

2020-06-15 13:40:05 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-06-15 09:49:26 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-06-10 13:38:32 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacja

2020-06-05 12:41:12 Sesje

w rozwinięciu.. więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-06-04 14:15:44 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-05-27 11:20:19 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»