Obwieszczenie

2023-09-08 11:34:04 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-08-31 12:16:40 Zaproszenia, zapytania ofertowe

w rozwinięciu... więcej»

Sesja Rady Gminy Złota - 31.08.2023 r.

2023-08-30 15:24:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 31 sierpnia 2023 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

2023-07-31 15:12:07 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

Ławnicy

2023-07-07 14:35:13 Aktualnosci

w rozwinięciu... więcej»

Sesja Rady Gminy - porządek

2023-06-28 11:56:06 Sesje

Na podstawie art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), Wójt Gminy Złota wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Proponowana data  tj. 3 lipiec 2023 r. godz. 12:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w uchwałach.

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Złota stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie 19.06.2023 r.

2023-06-19 13:03:51 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2023-06-19 12:59:34 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Porządek Sesji 15.06.2023 r.

2023-06-07 12:53:58 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Obwieszczenie 06.06.2023 r.

2023-06-06 14:55:27 Obwieszczenia

w rozwinięciu.... więcej»